„Budujemy nowy dom, jeszcze jedne nowy dom…” – mógłby zanucić ten, kto obserwuje, jak powoli wznoszą się fundamenty wymarzonego, wyczekanego budynku, w którym niebawem zamieszka. Budowa to czas zarówno radosnego oczekiwania, jak i wzmożonej pracy oraz uważnej realizacji założonych planów.

Budownictwo i elektryczność – rozplanowanie instalacji

instalacje elektryczne w budownictwieBez wątpienia, budując obiekt, nie sposób nie uwzględnić w nim w pierwszej kolejności sieci elektrycznej oraz nie wziąć pod uwagę wszystkich kryteriów, związanych z bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z elektryczności. Planowana instalacja powinna znaleźć uzasadnienie w samym typie budynku oraz być zaprojektowana z uwzględnieniem takich wytycznych, jak optymalne rozplanowanie przewodów i kabli (zazwyczaj już na etapie projektowania wizja konkretnego ich przeznaczenia jest skrystalizowana) oraz uwzględnienie systemu stosownych zabezpieczeń instalacji. Zaplanowane instalacje elektryczne w budownictwie nie powinny być przy tym oderwane od aspektu ekonomicznego – rozsądne rozmieszczenie punktów poboru elektrycznej, stosowne do zapotrzebowania, będzie mieć bezpośredni wpływ na oszczędność energii, a w konsekwencji – oszczędność finansową. Planując elektryczność w budownictwie, oprócz uwagi poświęconej rozwiązaniom ściśle technicznym i budowlanym, nie należy pomijać kwestii bezpieczeństwa i to już etapie budowy, gdy prąd zaczyna być już przecież użytkowany.

Czym byłby dom bez elektryczności? Instalacja elektryczna, wraz z instalacją gazową i wodno-kanalizacyjną, zdecydowanie współtworzy szkielet powstającego budynku. Od sumiennego dopracowania elementów tego szkieletu zależy, czy jego poszczególne części będą poprawnie i efektywnie funkcjonowały; warto poświęcić im uwagę już na etapie projektu budowlanego.

 

O Autorze: Irena Sikor