Energia elektryczna i jej wykorzystanie

Rodzaje wykorzystywanej energii determinują również konstrukcje techniczne. Podstawowymi etapami rozwoju energetyki były: bioenergetyka, energetyka mechaniczna (wykorzystywanie energii wody i wiatru), energetyka cieplna, z kolei tzw. energetyka kompleksowa łącząca energetykę cieplną i wodną przy równoczesnym wykorzystywaniu elektryczności. Obecnie rozszerza się stosowanie energii jądrowej jako źródła energii elektrycznej. Podstawowym paliwem energetycznym są jednak ciągle tradycyjne surowce: węgiel, nafta i gaz. Ale w okresie minionych stu lat nastąpiła w strukturze wykorzystywanych surowców energetycznych radykalna zmiana. Np. w USA jeszcze w r. 1850 drewno dostarczało 90% energii (oczywiście w formie cieplnej), a w 1870 – 70% 33. Dzisiaj ponad 80% energii dostarczają ropa naftowa i gaz ziemny. I jest to w przeważającej mierze energia elektryczna.

Dziś energia elektryczna wykorzystywana jest nie tylko w silnikach, lecz i w procesach technologicznych. Stała się ona główną siłą napędową produkcji materialnej. Zapotrzebowanie na tę energię jest ogromne. Prowadzi się badania nad stworzeniem silników, które będą działać na zasadzie bezpośredniego przekształcania energii cieplnej, słonecznej, jądrowej i chemicznej na energię elektryczną. Obecnie prace badawcze nad magnetohydrodynamicznym generatorem są już daleko posunięte. Amerykańskie laboratoria dysponują już takimi generatorami dla potrzeb eksperymentalnych34. Przy metodzie magnetohydrodynamicznej gaz, jaki powstaje w rezultacie spalania paliwa w temperaturze 2500-3000°C, jonizuje się i przechodzi w stan plazmy o niskiej temperaturze. Jeśli taki gaz przepuścić przez pole magnetyczne, to pojawia się w nim stały elektryczny strumień. Prowadzone są również badania w zakresie bezpośredniego przekształcania na zasadzie termoelektrycznego efektu. W ZSRR skonstruowano reaktor („Romaszka”), w którym energia szybkich neutronów przekształca się w elektryczną za pomocą krzemowo-germano- wych elementów półprzewodnikowych3S. Znane są już również akumulatory energii słonecznej, pozwalające uzyskiwać energię cieplną, oraz akumulatory słoneczne, które mogą służyć do napędu silników samochodowych. Również jak najbardziej realne wydają się możliwości wykorzystania energii słonecznej w wielu procesach technologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>