Do poboru ścieków dowożonych służą specjalne stacje zlewcze, które określają parametry przyjmowanych ścieków oraz wstępnie oddzielają zbyt duże zanieczyszczenia. Dzięki dokładnej identyfikacji podmiotów, które dostarczają ścieki, niemożliwe jest aby dokonywały tego osoby niepowołane.

Pożyteczność stacji zlewczej

stacja zlewnaPodmioty dostarczające ścieki za pomocą wozów asenizacyjnych muszą posiadać specjalny dostęp do urządzenia przyjmującego, jakim jest stacja zlewna do ścieków dowożonych. Do przyjmowania ścieków dochodzi w sposób bezobsługowy, w sposób hermetyczny. Stacja musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Stacja zlewna mierzy ilość dostarczonych ścieków, ich parametry takie jak pH, temperatura czy przewodność. Jeśli parametry zostaną przekroczone lub będzie w nich zbyt duża ilość zanieczyszczeń, to nastąpi zablokowanie dopływu. Dostawca po zakończonym procesie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia ścieków, na którym podane są ich parametry. Do stacji zlewnej nie mają dostępu osoby niepowołane i niemożliwe jest dostarczenie ścieków przez osoby, które nie posiadają specjalnego dostępu. Istnieje możliwość rozbudowy stacji o dodatkowe elementy, który zwiększą jej dokładność, funkcjonalność oraz wydajność. Istnieje możliwość poboru przez stacje próbek dostarczanych do nich ścieków. Dzięki możliwości zamontowaniu rozdrabniarek, ścieki stają się łatwiejsze w dalszej obróbce.

Aby przewoźnik mógł dostarczyć ścieki do stacji zlewnej musi posiadać specjalny dostęp do urządzenia. Za pomocą urządzenia następuje dokładne badanie parametrów dostarczonych ścieków. Kiedy wykryte zostaną przekroczone parametry, to urządzenie zakończy pobieranie materiału. Dzięki urządzeniu oczyszczalnie i maszyny w nich znajdujące się, zostają chronione przed awariami oraz zatykaniem się pomp.

O Autorze: Edward Mokry