Każdy zakład pogrzebowy jest instytucją wyjątkową. Jego klientami są ludzie zazwyczaj pogrążeni w ogromnym żalu, często nie rozumujący realnie i nie interesujący się całym otaczającym ich światem. Taki stan rzeczy dowodzi, jak wielką stratę ponieśli i często nie są oni w stanie sobie z tym poradzić. 

Profesjonalna usługa pogrzebowa jest niezbędna

usługi pogrzebowe w Krakowie i okolicach„Jeśli sami się nie przewrócimy, nie poczujemy jak to może zaboleć”. Jeśli chodzi o pracowników zakładów pogrzebowych, to właśnie oni „nie przewracają się, a czują”. Empatia takich pracowników jest obowiązkowym wymogiem w tej pracy. Bez empatii nie mogliby oni pracować w swoim zawodzie. Taka empatia jest wymagana szczególnie w wielkich miastach, w których często bywa niezauważona, lub niedoceniana. Np. Kraków – jest miastem całkowicie przyjaznym dla tego typu usług. Ale normalne jest także to, że usługi pogrzebowe w Krakowie i okolicach z reguły niczym nie powinny się różnić od usług oferowanych w innych miastach i ich okolicach. Pracownicy zakładów pogrzebowych wykonują w pewnym sensie misję, którą opierają na pomocy zranionym ludziom, a kwestia zarobku jest zazwyczaj na drugim miejscu. Takie powinny mieć założenia wszystkie profesjonalne zakłady pogrzebowe. Zakład pogrzebowy nastawiony jedynie na zarobek nie ma w swej działalności żadnego profesjonalizmu. Jest jedynie wykonawcą zlecenia i niezwracającego żadnej uwagi na jego treść. To dlatego profesjonalizm w tej profesji jest wyjątkowo wymagany tak, jak w żadnym innym zawodzie.

Korzystając z profesjonalnej pomocy zakładu pogrzebowego, klienci mają takie swoiste „szczęście w nieszczęściu”. W takich chwilach liczy się podejście do klienta, a nie zarobek na nim. Oczywiście, pieniądze się należą, jak za każdą pracę, jednak w tym zawodzie pieniądze to nie wszystko.

 

O Autorze: Małgorzata Marciniak