Z powodu katastrofalnego stanu jakości powietrza w kraju, coraz więcej osób zastanawia się nad wprowadzeniem ekologicznych rozwiązań do własnych domów. Powszechnie wiadomo, iż stosowanie jako opał materiałów nieprzewidzianych przez producentów pieców, jest jedną z głównych przyczyn obecnego zanieczyszczenia. Warto jednak zdecydować się na bardziej ekologiczne rozwiązania.

Korzystamy z ekogroszku Skarbek

ekologiczny ekogroszek skarbekEkogroszek jest to węgiel kamienny o drobnym uziarnieniu, który wykorzystywany jest do palenia w kotłach retortowych. Warto wybierać ekologiczny ekogroszek skarbek. W porównaniu z tradycyjnym węglem, dobry jakościowo ekogroszek zawiera o wiele mniej związków siarki, które są szkodliwe po uwolnieniu do atmosfery . To właśnie one powodują zjawisko tak zwanych kwaśnych deszczy oraz powodują charakterystyczny zapach smogu. Spalanie takiego opału wyzwala także znacznie mniejsze ilości tlenku węgla. Oprócz tego piece retortowe są to urządzenia, które samodzielnie regulują podawanie ilości opału do komory pieca, przez co umożliwiają jego znacznie wydajniejsze wykorzystywanie. Wyróżniają się także większą sprawnością od typowych kotłów. Obie te cechy sprawiają, iż zużywa się znacznie mniej ekogroszku, w porównaniu do innych rodzajów węgla, a jednocześnie osiągają taki sam efekt cieplny. W efekcie paląc ekogroszkiem produkuje się mniejszą ilość spalin, które ze względu na skład będą mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego, niż te powstające w trakcie spalania tradycyjnego węgla. Uśredniona emisja gazów cieplarnianych będzie na znacznie niższym poziomie, niż ten dopuszczalny przez normy. Dodatkowo emisja danej objętości spalin będzie efektem wyprodukowania o wiele większej ilości energii. To właśnie te czynniki powodują, że ten rodzaj groszku uznawany jest za ekologiczne rozwiązanie. Nie jest natomiast decydująca w tym przypadku będzie nie produkcja z węgla ale poszczególne jego właściwości.

Podsumowując, poszukując ekologicznych oraz ekonomicznych sposobów ogrzewania nieruchomości, można zdecydować się na skorzystanie z ekogroszku. Jest on znacznie nowocześniejszy o wiele bardziej kaloryczny, niż tradycyjny węgiel. Dodatkowo wiąże się ze znacznie niższym poziomem emisji szkodliwych składników do atmosfery, na przykład powodujących kwaśne deszcze.

O Autorze: aniam