Nauka a granice możliwości dokonań technicznych cz. II

Na podstawie eksperymentalnych badań od dawna znana była relacja, jaka zachodzi między współczynnikiem załamania światła, przenikal- nością dielektryczną i podatnością magnetyczną 78, Na tej podstawie wnioskowano o niemożności opracowania ultralekkiego filtru przeciwko promieniom X i promieniom gamma, co później znalazło teoretyczne uzasadnienie.

Dzięki rozwojowi fizyki ciała stałego teoretycznie wyjaśniony został związek między cieplną i elektryczną przewodnością. W świetle tej teorii daremne okazały się poszukiwania pojedynczej substancji, która byłaby równocześnie dobrym izolatorem cieplnym i dobrym przewodnikiem elektryczności: poniechano je i podjęto wysiłki dla połączenia tych dwu właściwości w zaprojektowanych strukturach, które byłyby kombinacją różnych substancji.

Określenie granic możliwości technicznych wymaga teoretycznego poznania. W naukach technicznych duże znaczenie posiadają jeszcze eksperymentalne badania dlatego, że wiele problemów technicznych, istotnych dla zrealizowania określonych projektów innowacji technicznych, nie ma jeszcze zadowalającego teoretycznego wyjaśnienia. Na przykład poszukiwanie skonstruowania odpowiednich materiałów magnetycznych, na które istniało ogromne zapotrzebowanie, odbywało się w warunkach,, kiedy teoria magnetyzmu była słabo rozwinięta 79. W trakcie tych poszukiwań zmarnowano bardzo wiele wysiłku i czasu, albowiem obrane drogi dojścia do zamierzonego celu były często błędne. Często niemożność zrealizowania określonych koncepcji wynikała z niedostatku wiedzy w innych dziedzinach. Na przykład trudno było wykorzystać do produkcji stopów magnetycznych określone metale, jeśli nie zbadane były ich właściwości. Stąd też często nie wiadomo było, czy w przyrodzie istnieją, czy też nie istnieją substancje o właściwościach pożądanych dla realizacji określonych innowacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>