Nauka i siła robocza cz. II

Powinny być opracowane techniki oraz organizacyjne formy kształcenia zawodowego pracowników w okresie ich pracy produkcyjnej. W krajach kapitalistycznych o kształcenie to dbają same przedsiębiorstwa, państwo socjalistyczne ma możliwości ustanawiania efektywnych i racjonalnych form szkolenia zawodowego zarówno na szczeblu przedsiębiorstwa, jak i w technicznych szkołach średnich i uczelniach wyższych przez organizowanie studiów zaocznych, zawodowych itp.

Dla nauki charakterystyczny jest wykładniczy wzrost. Jej zasób wzrasta rocznie ok. 7%, tak że zasób wiedzy naukowej podwaja się w ciągu 10 lat. Ogrom istniejącej w każdej dziedzinie wiedzy technicznej i jej wzrost przekraczają zdolność percepcji tych, którzy mają ją stosować. Zamiast zapełniać umysł studenta materiałem, który już za kilka lat może okazać się przestarzały, powinno rozwijać się umiejętność samodzielnego uczenia się. Postuluje się dziś w dydaktyce zasadę przekazywania minimum wiedzy: dydaktyka powinna zapewnić opanowanie przez studenta podstaw poszczególnych nauk, ich najbardziej istotnych i najbardziej trwałych i uznanych zasad i teorii.

Student w trakcie studiów winien posiąść przede wszystkim umiejętność uczenia się i samodzielnego myślenia. Samodzielność tę można wszczepić i rozwijać przez nauczanie nie tylko naukowych zasad wszelkich procesów technicznych i produkcyjnych, lecz także metod, za pomocą których je się opracowuje i jak też mogą być one zmieniane. Samodzielność myślenia rozwijać może również pokazywanie alternatywnego rozwiązania określonych problemów technicznych. Określony sposób zastosowany w rozwiązaniu jakiegoś zadania technicznego nie jest na ogół jedyny, który zapewnić by mógł pomyślny wynik. Często istnieją możliwości alternatywnych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>