W przypadku przemysłowych urządzeń umożliwiających odprowadzanie wilgotnego powietrza, najczęściej stosowane są osuszacze adsorpcyjne. Są to profesjonalne osuszacze, które stosuje się w przemyśle tam, gdzie jest niezbędne odprowadzanie znacznych ilości wilgoci, także w przypadku niższych temperatur. Uzyskanie odpowiednich parametrów jest możliwe poprzez wykorzystanie zjawiska adsorpcji. Jak działają i jakie są zalety takich urządzeń?

Skuteczne adsorpcyjne osuszacze dla przemysłu

adsorpcyjne osuszacze powietrzaPrzemysłowe modele osuszaczy powietrza, w odróżnieniu od tych oferowanych klientom indywidualnym, mają mniejszą liczbę funkcji odpowiadających za komfort. Wyróżniają się zamiast tego najwyższym poziomem wytrzymałości, krótszym czasem przestoju, dłuższą żywotnością oraz wysokiej wydajności. Warto wybierać wyłącznie najlepsze adsorpcyjne osuszacze powietrza. Z powodu znacznego przepływu powietrza, w takich urządzeniach nie jest przeprowadzana kondensacja wilgotnego powietrza wewnątrz urządzenia. Zamiast tego stosuje się bezpośredni wydmuch gorącej pary wodnej i odprowadzanie jej na zewnątrz przy wykorzystaniu kanału albo węża. Rozwiązanie to przypomina nieco to stosowane w domowych suszarkach do odzieży. Nie zaleca się wykorzystywania modeli przemysłowych w domach, ponieważ nie mają one zintegrowanych zbiorników na wodę. Modele oferowane do użytku indywidualnego wykorzystują takie samo zjawisko, jak przy osuszaczach do zastosowań przemysłowych. Powietrze pobierane z pomieszczenia jest następnie prowadzone przez obszar osuszania wraz z obracającym się wirnikiem. Jest on pokryty środkiem wychwytującym wilgoć znajdującą się w powietrzu, przeważnie jest to żel silikonowy. Osuszone powietrze po wychwyceniu wilgoci jest wydmuchiwane do wnętrza pomieszczenia. samo osuszenie wirnika oraz przygotowanie do kolejnego odbierania powietrza następuje poprzez umieszczenie go w oddzielnej strefie regeneracyjnej, w którym następuje stały przepływ ogrzewanego ciepłego powietrza. Dzięki wysokiej temperaturze pobiera wilgoć z koła suszącego.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie osuszania powietrza spowodowały, iż na rynku dostępnych jest wiele modeli takich produktów. Część z nich jest przeznaczona do użytku indywidualnego, inne natomiast do zastosowań przemysłowych. Ten drugi rodzaj osuszaczy musi charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością, wydajnością pracy, a także skutecznością działania. Wybór modelu powinien być uzależniony od wielu kryteriów, jak na przykład osuszana powierzchnia.

O Autorze: Wiesław Bucik