Na skutek działań związanych z produkcją przemysłową, farmaceutyczną i rolniczą, powstawać mogą różnorodne śmieci. W jaki sposób się je segreguje? Na co zwracają uwagę osoby zajmujące się ich segregacją? Jaki jest ich specjalistyczny podział i od czego on zależy?

Jak wygląda segregacja niebezpiecznych odpadów?

odpady niebezpieczne i ich kodyWarto wiedzieć, że pod pojęciem szkodliwych śmieci znajdują się substancje, które posiadają specyficzne cechy. Pozwala to na dokładną segregację, wraz z wykorzystaniem specjalistycznych działań utylizacyjnych. Bardzo ważne jest, że odpady niebezpieczne i ich kody są stale aktualizowane. Pierwszą cechą, jaką posiadają jest łatwopalność. Ze względów bezpieczeństwa, należy w szczególny sposób postępować z takimi resztkami. Drugą, istotną cechą jest korozyjność substancji. Zagrażają one budowlą i metalowym konstrukcjom. Są to przede wszystkim mieszanki substancji chemicznych, powstające w dużych zakładach produkcyjnych. Kolejną cechą, która kwalifikuje substancję jako odpad niebezpieczny, to wysoka reaktywność, czyli możliwości wybuchowe lub wpływające na emisję toksycznych gazów do środowiska naturalnego. Bezpośrednio z tym powiązane są ekotoksyczne środki. Działają na zasadzie długoterminowego oddziaływania na ekosystem. Podczas aplikacji dochodzi do wydzielania szkodliwych związków chemicznych, które zatruwają drzewa, zbiorniki wodne i uprawy rolne. Podczas klasyfikacji, specjaliści kierują się takimi metodami, jaki ustalenie ilości metali ciężkich w odpadkach, emisji toksycznych gazów oraz zawartości fenolu i pirydyny.

W jaki sposób ustala się kody odpadów niebezpiecznych?Przede wszystkim, sprawdza się źródło pochodzenia i identyfikuje się możliwości związane z występowaniem zagrażających substancji. Ważne też, że pod uwagę bierze się zużyte zbiorniki ze śladowymi ilościami środków farmaceutycznych.

 

O Autorze: Paweł Kolarski