Problem koncepcji prototypu

Prototyp natomiast jest modelem szczególnego rodzaju. Jest on modelem całościowym, wstępnym modelem inie poszczególnych elementów czy części innowacji, lecz całej innowacji technicznej. Poszczególne prototypy różnią się między sobą. Niektóre są modelami innowacji o zmniejszonych parametrach: np. reaktor atomowy ma mieć moc 1000 MW, a jego prototyp tylko 100 MW: jego zautomatyzowanie jest uproszczone do minimum. Mogą być prototypy pełnowymiarowe lub prawie pełnowymiarowe, które mogą być sprawdzone w warunkach takich,’ w jakich będzie używany finalny produkt. Prototypy są najczęściej zaopatrzone w dodatkowe instrumenty pomiarowe (dla potrzeb weryfikacji), które zakłócają warunki ich funkcjonowania.

Problem koncepcji prototypu polega na tym, aby znaleźć kompromis między jego rolą jako określonego dobra użytkowego ii jego rolą jako informatora, tzn. jego eksperymentalnym charakterem.

Prototyp służy do przeprowadzania prób, analizy jego funkcjonowania, sprawdzania właściwości materiałów i ich zmian w wyniku działania różnych czynników. Ponadto eksperymentowanie z prototypem dostarcza informacji co do wydarzeń niepewnych i przypadkowych oraz zależnych od zjawisk jeszcze nieznanych takich jak koszty produkcji. Prototyp jest również instrumentem badań ekonomicznych. Badania te mają określić koszty wykonania i fukejonowania innowacji. Te badania prowadzi się od momentu opracowywania samej koncepcji projektu aż do zakończenia jej realizacji i pozwalają na stopniowe coraz dokładniejsze ich określanie. Ekonomista w trakcie realizacji prac rozwojowych ustawicznie koryguje i uściśla swoje oceny, podobnie jak inżynier czyni to w odniesieniu do technicznych parametrów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>