Rejestr tein

Analizę projektowania ‚technicznego jako procesu informacyjnego przedstawia G. H e u e e r: Planung und Lenkung grosser Forschungs- und Entwicklungsprojekte, VDI Zeitschrift” 1970, nr 19, s. 1281.

W ten sposób scharakteryzowane, ujęte zostają w rejestrze informacji. Rejestr tein zawiera informacje uszeregowane przedmiotowo, a więc według wydzielonych w projekcie zadań częściowych. Dla ułatwienia przeglądu zadań częściowych dzieli się je według kryteriów rzeczowych i porządkuje alfabetycznie. Na przykład wstępny ogólny podział zadań może obejmować tylko trzy ich grupy: a) zadania dotyczące uzyskania określonej wiedzy, b) zadania dotyczące wyprodukowania określonych elementów technicznych ,i c) zadania dotyczące weryfikacji wartości wiedzy i elementów technicznych.

Zebrane i opracowane dane stanowią przesłanki do analizy struktury projektu i określenia planu jego realizacji. Każdy projekt w trakcie swej konkretyzacji zostaje rozczłonkowany na swoje elementarne części, w zasadzie szczegółowe zadania, których realizacja musi być ujęta w planie sieciowym. Dla obliczenia terminów, kosztów i nakładów pracy przetwarza się odpowiednie informacje.

Na podstawie strukturalnej analizy projektu można opracować przebieg prac w forńiie planu sieciowego. Określa się zadania podstawowe i częściowe oraz czas ich realizacji. Dla określenia tego czasu przyjmuje się wielkość potrzebnego czasu prawdopodobną ii optymistyczną i Czas zawarty między tymi granicami uznaje się za możliwie najbardziej realny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>