podatki tagged posts

Czy istnieje coś takiego jak idealny podatek ? – podatki

Marzeniem każdego dosłownie rządu jest pełna kasa , jak najbardziej zasobny budżet państwa oraz bliska ideału ściągalność podatku. Na sam pobór podatków oraz ściganie podatkowych przestępców w Polsce wydaje się kilkanaście miliardów złotych rocznie , co oczywiście jest sumą niebagatelną jeśli przyrównamy to do kwoty którą Skarb Państwa uzyskuje z podatku dochodowego od osób fizycznych , a za ostatnie lata było to około czterdziestu miliardów złotych w skali roku...

dalej