Województwo świętokrzyskie to miejsce pełne przyrodniczych atrakcji turystycznych jak i bezcennych zabytków. Odwiedzając to województwo, mamy okazje być świadkami niezapomnianych historii oraz dawnych dziejów tych ziem, których zapisy są widoczne w budowlach oraz kulturze i obyczajach tego regionu.

Województwo świętokrzyskie i jego najcenniejsze miejsca

wypoczynek świętokrzyskieOdwiedzając te strony pierwszą i najważniejszą atrakcją przyrodnicza są Góry Świętokrzyskie. Są to najstarsze góry w Polsce, pełne tajemniczych jaskiń. Kolejnym celem turystycznym niedaleko Kielc są Chęciny. Znajduje się tam zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku. Kolejnym miejscem ważnym na mapie województwa jest Sandomierz. Znajduje się w nim ponad 120  zabytkowych budowli z różnych epok. Planując tutaj wypoczynek świętokrzyskie oferuje nam jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce czyli Jaskinię „Raj”, która zamieszkiwał niegdyś człowiek neandertalski. Zwiedzając region, nie możemy zapomnieć o Kielcach czyli stolicy województwa. Znajduje się tutaj  wiele bezcennych rezerwatów chroniących skamieliny występujące licznie w tym rejonie. Można tu bez problemu znaleźć np. amonity. Do atrakcji możemy także zaliczyć Zamek Krzyżtopór w Ujeździe z XVII wieku. Są to ruiny budowli pałacowej, której fundatorem był Krzysztof Ossoliński.

Odwiedzając województwo świętokrzyskie, nie sposób w krótkim czasie zwiedzić wszystkich atrakcji, które oferuje ten region. Oprócz skamieniałości paleontologicznych, obecnych tutaj oraz pięknych terenów dla turystyki pieszej, mamy do czynienia z zabytkami przyrodniczymi, jak na przykład kilkusetletni Dąb „Bartek”. Oprócz przyrody obcujemy tutaj z terenami, gdzie przez setki lat rozgrywała się bogata historia naszego kraju, ciągle żywa w tym rejonie.

O Autorze: Edward Mokry