Efektywna hodowla bydła wymaga zwracania uwagi na wiele czynników. W dzisiejszych czasach liczą się zarówno wysokie współczynniki produkcyjne jak i dobrostan zwierząt. A wysokoproduktywne zwierzęta by utrzymać dobrą kondycję i zdrowie wymagają bardzo szczegółowej opieki.

Inseminacja nasieniem buhaja w poszerzaniu różnorodności genetycznej stada

genomowe nasienie buhaja

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest żywienie. Pasza musi być dobrej jakości, niezanieczyszczona, zawierająca dużą ilość składników odżywczych. Nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o to, by było ich dużo ale również by ich stosunek był odpowiedni do wieku i stanu zwierzęcia. Tak więc należy zadbać o wystarczającą ilość paszy objętościowej i treściwej dostosowaną do potrzeb konkretnego zwierzęcia. Warunki w jakich bydło jest hodowane również ma zasadnicze znaczenie. Czystość pomieszczeń gospodarskich oraz odpowiednia wentylacja, oświetlenie, wilgotność i temperatura powietrza są kluczem do sukcesu każdego hodowcy. Nie wszyscy z nich zwracają na to uwagę, lecz należy zadbać o genetykę stada. Musi być ona zmienna by zwierzęta były bardziej wytrzymałe na choroby i zmieniające się warunki. Poza możliwością utrzymywania własnych samców rozpłodowych na rynku dostępne jest genomowe nasienie buhaja. Jest to wygodne rozwiązanie ponieważ koszta są stosunkowo niewielkie w porównaniu z hodowlą własnych buhajów które mają własne, inne niż w przypadku pozostałych grup technologicznych, wymagania co do żywienia i warunków utrzymania. Przy korzystaniu z usług inseminatora hodowca nie musi martwić się o te wszystkie czynniki a powszechność i szeroka oferta tego produktu pozwala na podjęcie wyboru odpowiadającego potrzebom stada.

Gospodarz pragnący rozwoju swojej hodowli musi myśleć o poprawianiu osiągów swoich zwierząt. Dbanie o różnorodność genetyczną poprzez wprowadzanie sztucznej inseminacji pozwala na poprawianiu zdrowia i produkcyjności bydła. Dlatego właśnie ta dziedzina nauki stanowi przyszłość w produkcji zwierzęcej.

O Autorze: Krzysztof Sikor