Wykorzystywanie nauki do techniki produkcyjnej

Człowiek tworzy naukę, człowiek wykorzystując naukę tworzy technikę produkcyjną, a równocześnie tworząc naukę i technikę człowiek kształtuje również sam siebie, określa poziom wszelkiej wiedzy, zarówno naukowej jak i technicznej, niezbędnej dlań w procesie produkcji. Sens jednakże jego siły produkcyjnej polega na tym, że jego wiedza i umiejętności zaktualizować się mogą w procesie produkcji tylko przez zespolenie z odpowiednimi materialnymi środkami technicznymi. Proces produkcji jest zawsze określoną kombinacją czynników rzeczowych i osobowych, potencjału technicznego i odpowiedniego intelektualnego potencjału ludzi. Sam intelektualny potencjał ludzki bez odpowiadających mu środków technicznych pozostanie siłą nie wykorzystaną, zmarnowaną, i na odwrót – rzeczowy potencjał techniczny bez odpowiednio wykwalifikowanych ludzi również nie stanie się rzeczywistą siłą wytwórczą. Problem ten nasuwa bardzo poważne i skomplikowane problemy optymalizacji w zakresie rozwoju sił wytwórczych, problemy odpowiedniej korelacji między rozwojem nauki, techniki, procesów edukacji i samej produkcji oraz odpowiednich ich struktur. Ponadto jest wiele innych, które muszą być rozwiązane prawidłowo, jeśli nauka ma się stać rzeczywiście siłą wytwórczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>