Każdy właściciel kamienicy, w większych miastach w Polsce, zobowiązany jest zapewnić podstawowe usługi, na rzecz swojego budynku, lub samemu te usługi wykonać. Zaliczyć do nich można między innymi mycie klatki schodowej, utrzymywanie porządku, czy też wywożenie śmieci.

Pełno śmieci w śmietniku

wywóz śmieci w KrakowieWynoszenie śmieci nie należy do najprzyjemniejszych zajęć w ciągu dnia, ale stanowi nieodłączny jego element. Większość mieszkańców większych miast, takich jak Kraków musi samodzielnie opłacać wywóz śmieci. Nie jest to spory wydatek, a dodatkowo z pewnością potrzebny. Wywóz śmieci w Krakowie spełnia dużą rolę w polityce miasta. Gospodarowanie odpadami od zawsze sprawiało radnym spore problemy, ponieważ nie było z nimi co zrobić. Spalarnie śmieci budzą ogromny sprzeciw lokalnej społeczności, a czasami nawet protesty. Nie można się też dziwić mieszkańcom, którzy chcą uniknąć nieprzyjemnego zapachu. Innym rozwiązaniem jest składowisko, gdzie mogą być wywożone i zostawiane do rozkładu odpady. Niestety, jak wiadomo śmieci takie jak plastik rozkładają się bardzo długo. Sprawdzać się to może tylko w przypadku odpadów organicznych, ponieważ oprócz tego, że ich czas rozkładu jest krótki, to są one wspaniałym nawozem. Nie ma więc idealnego rozwiązania problemu śmieci produkowanych przez mieszkańców Krakowa. Innym problemem związanym z odpadami jest to, że nie ma nawet chętnych na ich wywóz. Miasto płaci bardzo mało za tą usługę, a co za tym idzie, żadnemu przedsiębiorstwu nie opłaca się podejmować tego zadania.

Najlepszym rozwiązaniem dla Krakowa byłoby przetwarzanie surowców wtórnych. Tak potraktowany problem śmieci miejskich staje się dużo łatwiejszy do rozwiązania. Plastik bowiem byłby przetapiany na nowe produkty, a odpady organiczne rozkładałyby się na wysypisku.

 

O Autorze: Małgorzata Marciniak