Podsłuchy telefoniczne, stosowane do monitorowania połączeń przychodzących i wychodzących z urządzenia, używane były bardzo rzadko. Były to bowiem programy objęte bardzo restrykcyjnymi regulaminami, bardzo ograniczającymi możliwość ich stosowania. Gdy zaszła potrzeba użycia takowego programu, jednak, okazywał się on często najskuteczniejszym źródłem pozyskiwania informacji.

Nowoczesne aplikacje podsłuchowe

podsłuch telefonuProgramy te używane były zarówno przez prywatnych detektywów, jak i personel mundurowy należący do ogniwa dochodzeniowego. Mogły być one użyte wyłącznie po uzyskaniu stosownego pozwolenia, wystawianego każdorazowo przez komendantów wojewódzkich policji, choć takowe pozwolenia były poszukiwane w najtrudniejszych postępowaniach, w których owe programy były niezbędne do ukończenia zadań funkcjonariuszy czy detektywów. Nawet najprostszy podsłuch telefonu mógł znacznie przyśpieszyć gromadzenie informacji lub materiałów dowodowych, gdyż umożliwiał nie tylko nasłuchiwanie rozmowy, ale również jej rejestrację na zewnętrznym nośniku danych. Nowoczesne wersje programów podsłuchowych, stosowane wyłącznie w sprawach karnych, umożliwiały natomiast nie tylko monitorowanie połączeń oraz ich nagrywanie, ale również pobierały informację o wszystkich urządzeniach, łączących się z telefonem objętym nadzorem, oraz dane o ich zarejestrowanych użytkownikach.

Najbardziej rozbudowane aplikacje, często sterowane osobnym programem, zainstalowanym na komputerze wyznaczonym jako jednostka centralna podsłuchu, mogły być również używane do określania dokładnej lokalizacji urządzenia. Mogło być to wykonane z pomocą nadajników sieci komórkowej, jak również układów GPS w telefonie objętym nadzorem, jeśli monitorowane urządzenie było w takowe wyposażone.

O Autorze: Małgorzata Marciniak